OPPTAK AV ELEVER 1. – 7. KLASSETRINN SKOLESTART August 2018

Byens eneste montessoriskole tilbyr en barneskole med montessoripedagogikk

I et miljø med solid kvalifiserte montessoripedagoger, ønsker vi blant annet å være en skole som evner å vurdere den enkelte elev på en holistisk måte, slik at alle sider ved barnets utviklingsbehov, både de fysiske og de psykiske, blir ivaretatt.

I skoleåret 2018/2019 dekker vi klassetrinnene  1.- 7. klasse.

Montessoriskolen i Stavanger har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge.
Vi følger montessorilæreplanen som er basert på vanlig pensum fra Kunnskapsløftet.

Send inn din søknad idag for å sikre deg plass ved skoleåret 2018/2019.

 

NB: For skoleåret 2018/19 er det anledning for å søke om 25% søskenmoderasjon f.o.m barn nr. 2

 

Søknadsskjema 2017-18: Adobe_PDF_icon-150x150

 

Søknadsskjema 2018-19Adobe_PDF_icon-150x150

 

Inntaksreglement:     Adobe_PDF_icon-150x150

 

Søknadsskjema SFO: Adobe_PDF_icon-150x150

 

 

Skolepenger for Montessoriskolen i Stavanger

Undervisningsåret 2018/2019

 

Skolepenger:

En elevplass for skoleåret 2018/2019 koster kr 2 500 per måned i 11 måneder, (totalt kr 27 500 per år).
Skolepengebeløpet vil bli justert innenfor de rammmer som settes av myndighetene. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 1 000 ved bekreftelse av skoleplass. Elevens skoleplass anses gjensidig bekreftet når skolepengene for første måned samt administrasjonsgebyret er innbetalt. Begge foreldre er økonomisk ansvarlig for at skolepengene blir betalt. Ved vesentlig mislighold kan eleven miste skoleplassen.

Til informasjon:

Det er viktig at alle som får plass om å melde fra til skolen umiddelbart ved endring av kontaktinformasjon. Ved jevne mellomrom gjennomgår vi ventelisten og forhører oss om det fremdeles er interesse for skoleplass blant søkere som har stått over et år på listen vår. Dersom vi ikke får noen tilbakemelding på vår henvendelse, strykes eleven av ventelisten.