Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten

Kjære elever, foresatte og voksne ved Montessori skolen i Stavanger

Helsesøster Ida Bjerkan Klopstad vil være helsesøster på skolen dette året. Hun vil hovedsakelig holde til på Godeset skole, der hun jobber mandag, onsdag og torsdag.

Treffetid på telefon/mail: Mandag – onsdag – torsdag kl: 08:15 – 15:00

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen, der målet er å fremme barnets fysiske, psykiske og sosiale helse.

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt.

Ida tlf: 51508501 eller mail: ida.klopstad@stavanger.kommune.no

Mail brukes kun til å gjøre timeavtale

Ida Bjerkan Klopstad

 


 

Helse og utvikling

Skolehelsetjenestens oppgave er å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, samtaler og vaksiner i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Aktuelle tema for kontakt/samtale kan være:

 • trivsel/klassemiljø,
 • mobbing – når eleven ikke vil / gruer seg til å gå på skolen
 • når eleven er urolig/ukonsentrert
 • vekstutvikling
 • pubertetspørsmål
 • spørsmål vedrørende psykisk helse
 • spørsmål vedrørende atferd, syn, hørsel, søvn, sengevæting  ol
 • samlivssbrudd – hvordan ivareta barna

 

Barnet i familien:

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære). Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldre/foresatte til å informere skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

Samarbeid:

Helsesøster deltar i skolens ressursteam. Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fysio og ergoterapitjenesten, lege, barnevern og andre aktuelle instanser. En utvidet del av helsestasjons og skolehelsetjenesten er Helsestasjonens Familiesenter. Helsesøster kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier. Helsesøster har taushetsplikt. Det tas kontakt med foreldre for å få samtykke dersom vi trenger, eller skal videreformidle informasjon om barnet.

 

Fast program for skolehelsetjenesten:

Alle elever får tilbud etter et fast program, enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldre. Skolehelsetjenesten skal ikke drive behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes

 

1. klasse:

 • Informasjon om skolehelsetjenesten på forledremøte
 • Helsesøster besøker klassen.

2. klasse:

3. klasse:

 • Gruppesamtaler/ klasseundervisning om «Hvordan tar jeg godt vare på meg selv?» Sentrale tema: Fysisk aktivitet, kosthold, søvn, følelser, gode og vonde hemmeligheter.
 • Rutinemessig høyde og vekt måling av alle – oppfølging sammen med foreldre

 

4. klasse el 5. klasse: Psykologisk førstehjelp(?)

6. klasse:

 • Tilbud om MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
 • Samtalegrupper om pubertet for alle. Sentrale tema: Endringer i kropp, følelser og relasjoner, forelskelse, menstruasjon og hygiene.

7. klasse:

 • Tilbud om  HPV-vaksine HPV-vaksine til jenter – 2 doser
 • Hvordan mestre stress og press? Avspenningsøvelser.

 

Skolehelsetjenesten er med å arrangere Lusekampanje x 2 årlig.

Helsesøster deltar i skolens undervisningsopplegg: Det er mitt valg – forebygge vold og seksuelle overgrep.

 

Skolehelsetjenestens utvidede tilbud er:

 

Vi ønsker dere velkommen til oss!