Skoledokumenter

Montessoriskolen i Stavanger ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv i ulike sosiale miljøer og på en inkluderende måte lede vårt samfunn videre. I den sammenheng har vi satt sammen en sosial kompetanseplan for alle klassetrinn.
Sosial kompetanseplanen for Montessoriskolen i Stavanger (PDF)


Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger (PDF)