Dersom du er interessert i å vite mer om pedagogikken eller vurderer å søke på denne skolen for ditt barn er du velkommen til å komme å observere i klasserommene. Slik får du best mulig innblikk i hvordan montessorimiljøet fungerer, og hvordan elevene arbeider.

Montessoriskolen i Stavanger oppfordrer også foreldre som har barn ved skolen til å komme og observere, da dette gir økt kunnskap og forståelse for metoden og er et godt utgangspunkt for samtaler mellom barn og foreldre i etterkant.

Du får sett mest når barna glemmer at du er til stede. Derfor tar vi eventuelle spørsmål etter at du er ferdig med observasjonen.

Ta kontakt med inspektør for å lage en avtale. Foreldre ved skolen tar kontakt med aktuelle kontaktlærer.