Årshjul for Montessoriskolen i Stavanger

 

Første skoledag 2017/2018: 21. august
Oppmøte kl. 09.00, ute i skolegården.
Alle stiller opp ute. Rektor ønsker alle velkommen.
Foresatte kan gjerne bli igjen litt, og ta litt kaffe eller te, mens barna går uforstyrret til klasserommene.

 

Skolerute 2017

Veiledende skolerute for skoleåret 2017-18