SKOLEN

Skoleruta 2017/2018 Montessoriskolen i Stavanger

Skoledager og fridager skoleåret 2017/2018

Måned

Antall dager

Ferier/fridager og merknader

August

9

Første skoledag 21/8

September

21

Oktober

17

Høstferie 9–13.10 (uke 41)

November

21

Fridag 17/11

Desember

15

Siste skoledag torsdag 21/12

Januar

21

Første skoledag tirsdag 3/1

Februar

15

Vinterferie 12/2 – 16/2 (uke 7)

Mars

17

Vinterferie 12/2 – 16/2 (uke 7)

April

19

Påskeferie 26.3 – 3/4 (uke 13-14)

Mai

19

Fri mandag 1/5, torsdag 10/5, onsdag 17/5, mandag 21/5

Juni

16

- Siste skoledag onsdag 22/6

Sum

190

For detaljert informasjon om årshjulet, se: http://www.stams.no/skolen/arshjul/