maria-montessori-249x300
Maria Montessori

Montessori mente at konsentrasjon var grunnlaget for læring. Uten evne til å konsentrere seg har ikke barnet/eleven mulighet til å bli fullstendig oppslukt i en aktivitet. Konsentrasjon gjør at hele barnet blir engasjert.