maria-montessori-249x300
Maria Montessori
  • FORSIKRING om at elevene lærer på en konkret, engasjerende og morsom måte når de er modne og mottaglige for det. Maria Montessoris spesielt tilrettelagte læringsmiljø sørger for dette. Et viktig element er det spesielt utformede læringsmateriellet.
  • VITEN om at ditt barn blir respektert, verdsatt og veiledet av montessoriutdannede lærere som har kunnskap om barns spesifikke utviklingsmessig behov.
  • VISSHET om at utvikling av sosiale ferdigheter prioriteres. Elevene møter forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur.
  • TILFREDSHET fordi det å bygge elevenes selvbilde står sentralt i et montessori skolemiljø. Lang erfaring tilsier at metoden bidrar til harmoni, konsentrasjon, selvdisiplin, selvstendighet og kunnskap.