maria-montessori-249x300
Maria Montessori

Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale: fysisk, intellektuelt, sosialt, åndelig emosjonelt. Hvert menneske er et unikt individ, både store og små. Derfor er skoleomgivelsene tilrettelagt for å møte deres interesser og behov ved individuell veiledning. Grunntanken er at enhver elev skal få utvikle seg i sin egen takt og vokse etter egne anlegg. Eleven har frihet til å velge egne oppgaver innenfor et strukturert pensum. Montessoripedagogikken bidrar til at eleven selv aktivt søker og mottar kunnskap.

Man ser at montessorielever beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige avhengighet og samhørighet.

Elevenes kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag, dette inkluderer også forming, drama og musikk.